Přihlaste se, prosím

/Historie změn aplikace

Databáze úloh aktuální k datu 8. 5. 20212.9.5 (11. 5. 2021)
- Doplnění kompletní verze překladů do angličtiny
- Opravy a aktualizace textací
- Spuštění anglické verze zadání jednotlivých úloh
- Možnost opakovat úlohy po 24 hodinách
- Rozšíření statistik o nové přehledy návštěvnosti
- Oprava zapsání loginu při velkém počtu znaků

2.9.4 (11. 12. 2020)
- Podrobnější výsledky studentů ve třídě
- Přidání metodiky pro práci s mapou

2.9.3 (23. 11. 2020)
- Přidána položka deskové hry
- Zobrazení správného řešení přímo při špatné odpovědi
- Lépe čitelné barvy grafů výsledků
- Přidán manuál pro práci s aplikací

2.9.2 (24. 9. 2020)
- Oprava zobrazení správné odpovědi po prvním selhání
- Nové interaktivní grafy

2.9.1 (14. 9. 2020)
- Nové úrovně podle úspěšnosti u jednotlivých sad úloh
- Mapa pokroku dle úspěšnosti v testech

2.9.0 (28. 6. 2020)
- Rozšíření záznamu odpovědí pro podrobnější statistiky pro učitele
- Podrobnější statistiky za celou třídu pro učitele
- Úprava ukazatelů úspěšnosti ve statistikách
- Rozšíření statistiky aplikace o úspěšnosti jednotlivých sad úloh
- Rozklik sady úloh na úspěšnost konkrétních otázek se správným řešením pro učitele
- Textová pole si nepamatují dříve zadané odpovědi
- Mapy u výsledků jednotlivých sad úloh
- Zobrazení odpovědi uživatele u zobrazení správného řešení otázky

2.8.0 (25. 5. 2020)
- Nový algoritmus pro výpočet skóre do žebříčku uživatelů
- Nové žebříčky pro jednotlivé kategorie
- Zobrazení správně odpovězené otázky po jejím neúspěšném odpovězení
- Učitel se nově může vzdát správy třídy, kterou již nevyužívá
- Sjednocení menu a zápatí (vlaječky jazyků) portálu a aplikace
- Nové ikony pro nastavení uživatele a odhlášení v horní liště
- Přesun žebříčku do výsledků uživatele a zrušení sekce Uživatelé
- Dasymetrická metoda přejmenována na Ostatní metody
- Skrytí hlášky u dosud netestovaných úloh

2.7.1 (16. 4. 2020)
- Opravy textací a nové překlady

2.7.0 (12. 4. 2020)
- Oprava zobrazování procentuální úspěšnosti u výsledků
- Oprava zobrazování výsledků celé třídy
- Přidány testy Obecně geografických map
- Přidány testy Dasymetrické metody
- Úprava vyhodnocení otázek na doplňování do textu
- Oprava záznamu odpovědí uživatelů
- Přidány celkové statistiky aplikace
- Drobné úpravy vzhledu
- Podrobnější statistiky o třídách pro učitele
- Úprava záznamu odpovědí na otázky

2.6.0 (9. 2. 2020)
- Opravy textací
- Oprava nezapisování ukončených testů u dlouhých loginů
- Ve výsledcích se zobrazuje i počet bodů
- V žebříčku se zobrazuje jen TOP 50 uživatelů a informace o Vašem umístění
- Přidán typ otázky na výběr ze 4 obrázků
- Příprava systému na anglickou jazykovou mutaci
- Informace o verzi databáze úloh

2.5.1 (26. 1. 2020)
- Možnost vytvořit učitelský účet přímo při registraci
- Omezení výběru roku narození rozbalovacím seznamem
- Nově je přihlášení ke studentskému/učitelskému účtu automaticky zvoleno podle nastavení uživatele
- Drobné úpravy textací

2.5.0 (7. 12. 2019)
- Do tříd se žáci přiřazují pomocí učitelem vygenerovaného kódu, nikoliv výběrem ze seznamu
- Uživatel nezadává při registraci heslo, to je vygenerováno automaticky
- E-maily mají nově i uveden předmět
- Grafická signalizace pomocí palců zda bylo na otázku odpovězeno dobře či špatně
- Menší řádkování u výběru jedné správné odpovědi
- Přidání nedělitelných mezer k procentům
- U turistické mapy se nezobrazují mapy světa (fyzická a politická)
- Zlepšení vzhledu a čitelnosti výsledkových grafů
- Možnost obrazového pozadí u aplikace
- Aktualizována kompletní sada otázek
- Sjednocení vzhledu portálu a aplikace

2.4.0 (25. 11. 2019)
- Přihlášení do aplikace i ze stránky Uživatelé
- Učitel má nyní v základu stejné možnosti jako student
- Učitel vidí po přihlášení do aplikace všechny své třídy
- Učitel vytváří třídy po přihlášení do aplikace, nikoliv ze stránky Uživatelé
- Možnost editace údajů každé třídy
- Uvítací mail po úspěšné registraci
- Oprava překlepů v zaslání zapomenutého hesla
- Oprava zobrazení výsledků interpretace
- Aktualizace databáze otázek

2.3.0 (16. 11. 2019)
- Změna komprimace map pro rychlejší načítání úloh
- Oprava špatného procentuelního hodnocení správnosti
- Oprava zobrazení informace o ne/přihlášení
- I na základní otázky čtení jsou dvě možnosti
- I na poslední otázku před ukončením testu jsou dvě možnosti
- Po registraci je možný přechod přímo do aplikace
- Jako ročník narození je možno uvést pouze číslo
- Zvýraznění přihlášeného uživatele při zobrazení žebříčku uživatelů

2.2.0 (31. 10. 2019)
- Zvětšení mapy a celkově lepší využití prostoru
- Odstranění textace těžší X lehčí u otázky
- Zobrazení jako kdo je uživatel přihlášen
- Vyhodnocení odpovědí ve stejném sloupci jako otázka
- Více povolených znaků pro vepisování do textu
- Pole pro vepisování textu přímo v textu a jen pro daný počet doplnění
- Odstranění zbytečných položek z hlavní obrazovky aplikace

2.1.0 (15. 10. 2019)
- Dva layouty - desktopový a mobilní, které se automaticky přepínají dle velikosti displaye
- Zápatí zabírá méně prostoru
- Barva zvýraznění u odpovědí změněna ze zelené na modrou
- Tlačítko Odpovědět nerotuje, ale pulzuje
- U ANO X NE není ve výchozím stavu vybrána žádná odpověď a tlačítko je šedé
- Zlepšení čitelnosti textu a jeho velikosti v závislosti na rozměrech displaye

2.0.0 (29. 1. 2019)
- Kompletní přepracování modulu Aplikace - nové uživatelské rozhraní využívající Bootstrap
- Nové zobrazování map u otázek - lepší procházení a zoomování jednotlivých map
- Opravené ukončení testu špatnou otázkou
- Nové, podrobnější statistiky výsledků u uživatele i celé třídy
- Funkční bugreport
- Versionlog uvnitř aplikace
- Lepší logika hlášení odchodu ze stránky

1.3.6 (10. 12. 2018)
- Změna vyhodnocování otázek typu Čtení mapy

1.3.5 (13. 11. 2018)
- Nová textace při opakování stejné otázky
- Přidána možnost zobrazení příloh u každé z otázek
- Nové sady otázek

1.3.4 (25. 10. 2018)
- Možnost registrace bez třídy
- Možnost změny údajů uživatele, včetně změny třídy a hesla
- Obnova zapomenutého hesla mailem
- Možnost učitelem odblokovat testy žákům k novému testování
- Hodnocení nyní probíhá procenty, ne známkami a má jiný způsob záznamu
- Možnost zobrazení výsledků uživatelem
- Po druhém špatném zodpovězení se ukáže správná odpověď a uživatel je puštěn dál
- Drobné grafické úpravy zobrazení na různých monitorech

1.3.3 (16. 10. 2018)
- Záznam odpovědí uživatelů
- Možnost zobrazení a exportu výsledků třídy v učitelské části aplikace
- Nemožnost opakovat úplně stejný test vícekrát v řadě
- Vypadnutí z testu = známka 5

1.3.2 (14. 10. 2018)
- Známkování úspěšnosti v testu
- Záznam již splněných testů
- Zobrazování zápatí aplikace i při vyhodnocování otázek
- Vylepšený algoritmus vyhodnocování některých typů úloh
- Přidáno upozornění při použití tlačítka Zpět v průběhu testování
- Nové typy úloh - otázka na ANO/NE/Nelze a otázka na výběr jednoho ze čtyř obrázků

1.3.1 (11. 10. 2018)
- Vyhodnocování odpovědí u otázek z předchozí verze
- Načítání/odečítání bodů pro uživatele, který odpověděl správně/špatně
- Nově zpracovány typy otázek na doplnění testu a výběr barvy
- Možnost procházení celého testu
- Zkušební podoba testu vybrané metody na příkladu Politické mapy

1.2.0 (6. 10. 2018)
- Vytvoření základní podoby otázek a odpovědí. Zprovoznění otázek s jednou odpovědí, vícero odpověďmi a ANO/NE odpověďmi

1.1.0 (4. 10. 2018)
- Možnost přihlásit se do aplikace jako student nebo učitel