• Osobní pojetí rozvoje mapových dovedností

    Poměrně volně a pouze rámcově formulované české národní kurikulum poskytuje školám i jednotlivým vyučujícím dostatek prostoru pro vlastní pojetí výuky, výuku směřující k rozvoji mapových dovedností nevyjímaje. Výuka práce s mapou se tak může lišit nejen školu od školy, ale i mezi vyučujícími zeměpisu na jedné škole.

    Osobních pojetí rozvoje mapových dovedností je tedy velké množství, přičemž s trochou nadsázky lze říci, že je to cosi jako otisk prstů, nikdo další jej nemá zcela totožný. Mnozí z nás mají toto pojetí sestaveno jaksi podvědomě, intuitivně. Nicméně pro systematický rozvoj dovednosti práce s mapou je vhodné jej formulovat explicitně. Což může být náročný úkol vyžadující určitý odstup od vlastní praxe a zvážení preferencí a významu, které mapovým dovednostem ve výuce přikládáme.

    Formulovat vaše osobní pojetí rozvoje mapových dovedností vám napomůže níže uvedený formulář. V rámci tohoto formuláře nejen že si své osobní pojetí naformulujete a následně si jej můžete ve formátu PDF stáhnout, ale formulář se také automaticky vyhodnotí a nabídne vám určitá doporučení dalšího rozvoje vaší výuky.