• Didaktická hra pro výuku kartografie

  Jak se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ To je fráze, která je všem pravděpodobně dobře známá. Platná je nepochybně pro všechny rodiče, ale ani učitelům nemusí být cizí. Těm by jistě kromě toho nezlobení více vyhovovalo: „Kdo si hraje, vzdělává se.“ Propojení hraní si a vzdělávání se může být pro leckoho oxymóron. Díky aktivizačním vyučovacím metodám lze ale takového stavu dosáhnout. Jedním z příkladů aktivizačních metod, které lze využít jako netradiční prostředek pro výuku, je didaktická hra.

  Didaktická hra je tedy formou aktivizační výukové metody, jejímž cílem je žáky přinutit k jejich vlastní aktivitě při vzdělávání. Žáci tak pouze pasivně nepřijímají informace, ale během svého učení se i aktivně podílí na získávání nových vědomostí a dovedností.
  Zmenšený náhled modelu ostrova po první fázi hry

  Hlavní podstatou zde představované didaktické hry je poněkud netradiční, avšak zábavná, forma pojetí výuky kartografie, a to především pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií. Hra napomáhá porozumění základním konceptům a prvkům mapy (měřítko, legenda, směrovka, vrstevnice, …) i k rozvoji mapových dovedností žáků, a to jak tvorby mapy, tak i čtení, analýzy a interpretace mapy. Žáci si nadto při ní osvojují i další znalosti a dovednosti z geografie.

  Didaktická hra vychází z konceptu tvorby ideálního ostrova, který vypracoval Čapek a následně přepracoval Bláha (2017). Žáci s pomocí prostředků pro hru vytváří svůj ideální ostrov, jehož tvorba je omezena úkoly tak, aby následovala didaktický cíl výuky a zároveň tak, aby onen ostrov mohl reálně existovat. Ve druhé fázi hry žáci (ve skupinách) plní úkoly za pomoci jimi vytvořené mapy ostrova. Úkoly se týkají lokalizace, výškopisu, měřítka i legendy. Zároveň jsou všechny úkoly ohodnoceny body od jednoho do pěti v závislosti na jejich obtížnosti.

  Níže naleznete veškeré podklady pro realizaci této didaktické hry – tj. základní desku, informační karty, karty s úkoly, speciální komponenty i nezbytné instrukce a metodické postupy.

  Popis hry a návod


  Souhrnný popis hry (článek)


  Stručný návod


  Metodický list do výuky
  Podrobný popis hry (viz také certifikovaná metodika Práce s mapou ve výuce)

  Materiály pro realizaci
  Základní deska pro tiskárny, které mohou vytisknout formát A3
  Základní deska pro tiskárny, které mohou vytisknout formát A4  Kartičky – informační karty, karty s úkoly a doplňkové karty  Ukázkové šablony pro vrstevnicové díly