• Metodika práce s mapou

  Certifikovaná metodika práce s mapou (která je zde volně ke stažení) vznikla jako součást širšího projektu Adaptivní aplikace rozvoje mapových dovedností (TAČR, č. TL02000302).

  Metodika si klade za cíl souhrnně předložit veškeré informace, které by mohli vyučující při rozvoji práce s mapou u svých žáků potřebovat. Přičemž veškerý obsah je uzpůsoben potřebám základních a středních škol.

  V první kapitole je tak popsána mapa a jednotlivé druhy map, se kterými se lze nejčastěji setkat ve školní praxi i mimoškolním životě. Dále jsou zde uvedeny veškeré náležitosti, které by měla mapa mít, abychom její obsah špatně neinterpretovali. Velmi přínosné pak jsou informace o častých chybách, desinterpretacích či miskoncepcích, které se v souvislosti s danými druhy map vyskytují. V dalších kapitolách je již pozornost věnována práci s mapou, a to jak v úrovni plánovaného, realizovaného i dosaženého kurikula.

  Velkým přínosem pro školní praxi jsou ukázky a úlohy rozvoje mapových dovedností i popis, jakým způsobem lze systematicky formulovat úlohy v duchu pedagogického scaffoldingu (založeném na budování „lešení“ žákovskému učení). Pro přímé využití ve výuce je v sedmé kapitole představena desková didaktická hra rozvíjející práci s mapou. V závěrečné kapitole je popsána samotná online vzdělávací aplikace a naznačeny jsou i způsoby začlenění této aplikace přímo do výuky.

  Věříme, že tato publikace najde cestu především k vyučujícím, pro které se stane inspirativním zdrojem informací i námětů pro vlastní výuku a rozvoj vlastního pojetí výuky.

  Martin Hanus, Lenka Havelková, Tereza Kocová, Veronika Bernhäuserová, Kristýna Štolcová, Karolína Fenclová, Marek Zýma
  Články


  Webináře

  Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map - M. Hanus

  Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků - M. Hanus